همایش کاربردهای فناوری‌نانو در حسگرها

گروه ذینفع حسگرهای میکرو و فناوری‌نانو (MiNSIG) در حال سازماندهی همایش و نمایشگاهی با عنوان – کاربردهای حسگرهای مبتنی بر میکرو و فناوری‌نانو در امنیت، سلامت و پایش محیط زیست – است.

نقش تحقیقاتی و صنعتی حسگرها و فناوری‌های ابزار دقیق مرتبط، بسیار حایز اهمیت است.
در حال حاضر تقاضای صنعت در این زمینه بسیار سخت‌گیرانه و پیشرفته بوده و به دنبال
توسعه‌های ابداعی در فناوری‌های حسگر هستند.

فناوری‌نانو می‌تواند پیشرفت‌های مورد نیاز برای تحقق خواسته‌های بازار این حوزه را
برآورده نماید. ابزارها، مواد و تکنیک‌های جدید مورد استفاده بدین معنی است که نسل
بعدی حسگرها کوچکتر، حساستر، دارای کارکردهای ویژه و مصرف انرژی کمتر خواهند بود.

گروه ذینفع حسگرهای میکرو و فناوری‌نانو (MiNSIG) که زیر نظر شبکه انتقال دانش
فناوری‌نانوی انگلیس (KTN) می‌باشد، در حال سازماندهی همایش و نمایشگاهی با عنوان”
کاربردهای حسگرهای میکرو و فناوری‌نانو در امنیت، سلامت و پایش محیط زیست” است. این
همایش، در روز ۴ مارس سال جاری میلادی در آزمایشگاه ملی فیزیک تدینگتون انگلیس
برگزار خواهد شد.

در این رویداد یک روزه، فناوری‌های حسگر جدید توسعه یافته توسط شرکت‌ها و
دانشگاه‌های انگلیسی پیشگام در زمینه کاربردهای جدید امنیت، سلامت و پایش زیست
محیطی فناوری‌نانو، نمایش داده خواهند شد.

در این رویداد، دانشمندان و صنعتگران پیشگام، آخرین یافته‌های خود را در زمینه
تاثیر فناوری‌نانو بر فناوری حسگرها ارائه کرده و چشم انداز فعالیت‌های خود را در
این زمینه تشریح خواهند کرد.