ساخت یک ابرخازن نانولوله‌ای کاغذی

اکنون بواسطه توسعه یک ابرخازن نانولوله‌ای کاغذی جدید، تمام ترانزیستورهای و نمایشگر‌های کاغذی می‌توانند بوسیله یک منبع توان سازگار نیرو بگیرند. این ابرخازن کاغذی که بوسیله محققان در دانشگاه استنفورد طراحی شده است، با چاپ ساده نانولوله‌های کربنی روی یک قطعه کاغذی اصلاح‌شده، ساخته می‌شود.

تمام ترانزیستورهای و نمایشگر‌های کاغذی که تاکنون دانشمندان طراحی
کرده‌اند، اکنون بواسطه توسعه یک ابرخازن نانولوله‌ای کاغذی جدید، می‌توانند بوسیله
یک منبع توان سازگار نیرو بگیرند. این ابرخازن کاغذی که به‌وسیله محققان در دانشگاه
استنفورد طراحی شده است، با چاپ ساده نانولوله‌های کربنی روی یک قطعه کاغذی
اصلاح‌شده، ساخته می‌شود. این محققان امیدوارند که این طراحی مجتمع بتواند منجر به
توسعه الکترونیک کاغذی کم‌هزینه و قابل عرضه شود.

 

در تصاویر سمت چپ و مرکز، ابرخازن کاغذی چاپ شده روی کاغذ چاپ عکس نشان داده شده‌اند.
در تصویر سمت راست ابرخازن کاغذی چاپ روی کاغذ روزنامه نشان داده شده است.

 

در این ابرخازن کاغذی، همه اجزاء ضروری به شکل نانولوله‌های کربنی تک‌جداره (SWCNTS)
روی یک صفحه کاغذی منفرد مجتمع می‌شوند. چاپ بسیار سریع می‌تواند برای چاپ مستقیم
این نانولوله‌های تک‌جداره روی یک قطعه کاغذ استفاده شود. این کاغذ می‌تواند هر
چیزی از کاغذ چاپ عکس گرفته تا کاغذ روزنامه باشد. این محققان در ابتدا متوجه شدند
که این نانولوله‌ها بقدری کوچک هستند که درون خلل وفرج میکرواندازه‌ی قطعه کاغذ
نفوذ می‌کنند و سبب اتصال کوتاه در این افزاره می‌شوند. آنها برای حل این مشکل
ابتدا هر دو طرف قطعه کاغذ را با پلی‌وینیلیدن فلوئوراید(PVDF) روکش‌دهی کردند. این
ماده هر چند این خلل و فرج را مسدود می‌کرد ولی هنوز به الکترولیت‌ها اجازه می‌داد
که از سرتاسر این قطعه کاغذ عبور کنند. بدین لحاظ، این کاغذ اصلاح‌شده توانست
بعنوان یک غشاء الکترولیت و یک جداکننده بدون اتصال کوتاه عمل کند.

یی‌کو، یکی از این محققان گفت: نکته کلیدی این است که این نانولوله‌ها به خوبی به
کاغذ می‌چسبند و برای ممانعت از اتصال کوتاه به طور کامل درون کاغذ نفوذ نمی‌کنند.

به محض اینکه این نانولوله‌ها روی این کاغذ اصلاح شده چاپ شدند، بین آنها نیروهای
پیوندی قوی ایجاد شد. مشابه این نیروها موقع نوشتن با یک مداد یا خودکار روی کاغذ،
ایجاد می‌شود. حتی هنگام سائیدن آنها، این نانولوله‌های کربنی تک‌جداره متصل به این
کاغذ باقی ماندند. بعد از چاپ نانولوله‌ها روی دو طرف صفحات منفرد کاغذ، برای تشکیل
یک ابرخازن الکترولیت بارگذاری شد. این نانولوله‌های کربنی در این خازن هم به‌عنوان
الکترودها و هم به‌عنوان جمع‌کننده‌های جریان عمل کردند. ظرفیت این ابرخازن حدود
F/g 3 بود. این افزاره همچنین یک پایداری چرخه‌زنی عالی از خود نشان داد و بعد از
۲۵۰۰ چرخه، مقدار خیلی کمی از ظرفیت خود را از دست داد. این دانشمندان باور دارند
که همین مفهوم می‌تواند به خوبی برای ساخت باتری‌ها توسعه داده شود.

این محققان نتایج خود را در مجله‌ی Applied Physics Letters منتشر کرده‌اند.