روش‌ها و مقیاس‌های داوطلبانه توسعه مسوولانه فناوری نانو

پروژه نانوکد (NanoCode) به‌تازگی گزارش منسجمی منتشر کرده است که در قالب آن به‌طور جامع کدهای فعلی محصولات، و مقیاس‌ها و روش‌های داوطلبانه ارائه شده است.

کمیسیون اروپا در چارچوب پروژه نانوکد (NanoCode) به‌تازگی گزارش منسجمی منتشر کرده
است که در قالب آن به‌طور جامع، کد تولید محصولات، مقیاس‌ها و روش‌های داوطلبانه
ارائه شده است. هدف از انتشار گزارش مذکور، ارتقای توسعه مسوولانه علم و فناوری
نانو (N&N) و مقایسه این کدها با مجوزهای کد انجام (CoC) تحقیقات N&N که به‌وسیله‌ی
کمیسیون اروپا پیشنهاد شده، است. لازم به‌ذکر است پروژه کد انجام مسوولانه تحقیقات
علم و فناوری نانو، در چارچوب برنامه هفتم توسعه تحقیقات و فناوری اتحادیه اروپا در
حال انجام است.

گزارش جدید حاوی اطلاعاتی است که از گزارش‌های کشورهای مختلف استخراج شده و وضعیت
آن کشورها را پوشش می‌دهد.

گزارش منسجم نانوکد، منبع بسیار ارزشمندی برای تمامی کشورهای فعال در ارتقای توسعه
مسوولانه N&N بوده و اطلاعاتی راجع به برنامه‌های مورد نیازی که باید در پروژه
نانوکد در جهت توسعه ابزارهایی برای CoC اروپا مدنظر قرار گیرد، ارائه کرده است.

نتایج اصلی این گزارش عبارتند از:

• اطلاعات جمع‌آوری شده از کشورهای عضو کنسرسیوم و برخی از کشورهای دیگر نشان می‌دهد
که توسعه مسوولانه فناوری نانو یکی از دغدغه‌های اصلی برنامه توسعه فناوری نانوی
این کشورها محسوب می‌شود. هرچند که این وضعیت از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. به‌طور
کلی در این زمینه کشورها در دو گروه قرار می‌گیرند:

۱-. کشورهایی با فعالیت مرتبط در N&N؛ اکثر کشورهای فعال در حوزه فناوری نانو، از
نظر مشارکت صنعتی و تحقیقات، دارای پیشگامی ملی ویژه‌ای برای توسعه و ارتقای این
فناوری نوظهور هستند. در چارچوب این پیشگامی، توسعه مسوولانه فناوری نانو نیز مورد
توجه ویژه آنها قرار گرفته و برنامه‌های متعددی در این زمینه تدوین شده است.

۲-. کشورهایی که سطح فعالیت‌های آنها در زمینه فناوری نانو محدودتر است؛ در این
کشورها برنامه ملی‌ای که از توسعه فناوری نانو حمایت کند وجود ندارد و فعالیت‌های
فناوری نانو در آنها کمتر ساختارمند شده و این امر توسعه مسوولانه N&N را نیز تحت
تأثیر قرار داده است.

• کشورهایی اروپا به‌طور معمول بیشتر تمایل دارند تا از مقررات حاصل از کمیسیون
اروپا استفاده کنند.