آشکارسازی سلول‌های سرطانی گوناگون با نانوزیست‌کاوشگرها

پژوهشگرانی از چین با استفاده از یک آهنربا و یک میکروسکوپ فلورسانس معمولی توانسته‌اند توانایی‌شان را در آشکارسازی و جمع‌آوری انواع متعددی از سلول‌های سرطانی، مانند سلول‌های سرطان خون و سلول‌های سرطان پروستات، از نمونه‌های مخلوط در عرض ۲۵ دقیقه نشان دهند.

پژوهشگرانی از چین با استفاده از یک آهنربا و یک میکروسکوپ فلورسانس معمولی توانسته‌اند
توانایی‌شان را در آشکارسازی و جمع‌آوری انواع متعددی از سلول‌های سرطانی، مانند
سلول‌های سرطان خون و سلول‌های سرطان پروستات، از نمونه‌های مخلوط در عرض ۲۵ دقیقه
نشان دهند.

دای- ون پنگ لوئوجیا از دانشگاه ووهان می‌گوید:”بعد از سال‌ها تلاش، ما اکنون نشان
داده‌ایم که می‌توانیم به‌طور موفقیت‌آمیزی سلول‌های توموری را از نمونه‌های مختلطی
که شامل سلول‌های سالم و سلول‌های سرطانی است، آشکارسازی کرده و خارج کنیم. ما، در
مقایسه با کار گزارش شده قبلی‌مان، از سیستمی که شامل انواع متعددی از سلول‌های
سرطانی نادر با غلظت‌هایی در حد یک هزارم درصد در نمونه‌های سلولی آمیخته است،
بعنوان مدل استفاد کردیم و نشان دادیم که روش تجزیه‌ای چندکاره استوار بر نانوزیست‌کاوشگر‌های
ما می‌تواند برطرف‌کننده نیاز به ارزیابی چند مولفه‌ای، بسیار حساس، کم هزینه، سریع
و ساده باشد”.

در حالیکه این پژوهشگران قبلاً موفق به آشکارسازی و جداسازی سلول‌های سرطانی با
استفاده از نانوذرات مغناطیسی- فلورسانت بر پایه برهمکنش‌های گیرنده- لیگاند
بوده‌اند، ولی در آن مطالعات تنها از یک نوع سلول سرطانی استفاده می‌کردند.
آشکارسازی سلول‌های توموری متعدد مستلزم مراحل فرآیند ترتیبی با انواع مختلفی از
نانوذرات است. نوآوری مربوط به کاری که پانگ و همکارانش انجام داده‌اند، همان
توانایی آنها در استفاده از یک سیستم یگانه (نانوزیست‌کاوشگرهای چندکاره فلورسانت –
مغناطیسی- زیست‌هدفگیر جفت‌شده به پادتن تک‌کلونه یا mAb-coupled FMBMNs) برای
شناسایی و جداسازی موثر سلول‌های هدف متعدد از مخلوط‌های پیچیده با کارآیی
گیراندازی بالا (بیش از ۹۵%) می‌باشد.

پنگ می‌گوید: “تحت شرایط آزمایشگاهی که داشتیم، این نانوذرات قادر به آشکارسازی و
جداسازی سلول‌های هدف با غلظت‌های کمی در حد یک هزارم درصد در نمونه‌های سلولی
مخلوط، شدند. این به معنای امکان استفاده از نانوزیست‌کاوشگرهای مذکور برای
کاربردهای بالینی جهت آشکارسازی زودهنگام سلول‌های سرطانی می‌باشد.”

این پژوهشگران جزئیات نتایج کار تحقیقاتی خود را تحت عنوان “نانوزیست‌کاوشگرهای
چندکاره فلورسانت – مغناطیسی- زیست‌هدفگیر برای شناسایی و جداسازی انواع متعدد
سلول‌های سرطانی” در مجله‌ی ACS Nano منتشر کرده‌اند.