پژوهش جدید؛ «آیا پتنت‌ها اطلاعات مفیدی را بازگو می‌کنند؟»

اخیرا مقالات متعددی در پاسخ به این پرسش که آیا پتنت‌ها در بازگو کردن اطلاعات فنی مربوط به ابداعات جدید موثر هستند یا خیر، نوشته شده است. لیزا لاریمور کوئلت در مقاله اخیر خود تحت عنوان «آیا پتنت‌ها اطلاعات سودمندی را بازگو می‌کنند؟» مستقیما این مساله را مورد کنکاش قرار داده و از مثال‌های عملی به منظور اثبات سودمند بودن اطلاعات مندرج در پتنت‌ها استفاده کرده است.

پژوهش جدید؛ «آیا پتنت‌ها اطلاعات مفیدی را بازگو میکنند؟»

اخیرا مقالات متعددی در پاسخ به این پرسش که آیا پتنت‌ها در بازگو کردن اطلاعات فنی مربوط به ابداعات جدید موثر هستند یا خیر، نوشته شده است. این پرسش از این جهت حائز اهمیت است که یکی از دلایل اصلی در توجیه کارآیی سامانه‌ی انتشار پتنت، تشویق و الزام مخترعان و مبتکران به فاش کردن اطلاعات زیربنایی ابداعات خود، از طریق اعطای پتنت است.

 

انتقادات مطرح درباره‌ی عدم کارایی مطلوب آشکارسازی اطلاعات فنی پتنت‌ها، به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

۱) پتنت، ساز وکار موثری در ارائه و انتقال اطلاعات فنی نیست و

۲) مبتکران بعدی، پتنت‌ها را به خاطر اطلاعات فنی آنها مطالعه نمی‌کنند.

 

لیزا لاریمور کوئلت در مقاله اخیر خود تحت عنوان «آیا پتنت‌ها اطلاعات سودمندی را بازگو می‌کنند؟» مستقیما این مساله را مورد کنکاش قرار داده و از مثال‌های عملی به منظور اثبات سودمند بودن اطلاعات مندرج در پتنت‌ها استفاده کرده است.

 

کوئلت، که خود از دانشمندان فناوری نانو است، نتایج نظرسنجی انجام شده از محققان فعال در فناوری نانو را ارائه کرده که بر مبنای آن، محققان حداقل در بعد صنعتی از آموزه‌های فنی پتنت‌ها بهره برده و معتقد هستند پتنت حاوی نکاتی است که نمی‌توان مشابه آن را در جای دیگری پیدا کرد. البته استثنای مهمی که در این زمینه وجود دارد، عدم امکان قابلیت ساخت یا تولید مجدد با استفاده از اطلاعات موجود در پتنت است.

 

طبق این یافته‌ها، کوئلت بیان می‌کند که پتنت با هدف فاش شدن اطلاعات آن اعطا نمی‌شود، بلکه اعطای پتنت، مستلزم فاش کردن اطلاعات آن است. متن کامل مقاله مذکور در نشانیhttp://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1762793 موجود است.