کشورهای برتر در ثبت اختراعات فناوری نانو در سال 2012 ‏

براساس بررسی صورت گرفته توسط ‏statnano.com‏ تا پایان دسامبر 2012، حدود 27350 اختراع مرتبط با فناوری نانو در اداره ‏ثبت اختراعات آمریکا (‏USPTO‏) منتشر شده است.

بر اساس بررسی صورت گرفته توسط ‏Statnano‏ تا پایان دسامبر 2012، در حدود 27350 اختراع مربوط به ‏فناوری نانو در اداره ثبت اختراعات آمریکا (‏USPTO‏) منتشر شده است که از این تعداد آمریکا با ‏‎15695‎‏ ‏اختراع منتشر شده، 57 درصد از کل اختراعات منتشر شده را به خود اختصاص داده و در جایگاه اول قرار ‏گرفته است. پس از آن کشورهای ژاپن، کره جنوبی و تایوان در رده‌های دوم تا چهارم قرار دارند. ‏

بررسی‌ها نشان می‌دهد کره جنوبی و تایوان نسبت به سال‌های گذشته یک پله رشد داشته‌اند، درحالیکه ‏آلمان با یک پله نزول در رده پنجم قرار گرفته است. مطابق جدول زیر که عناوین و تعداد اختراعات 30 ‏کشور دارای بیشترین تعداد اختراعات درسال 2012 را نشان می‌دهد، کشورهای آسیای شرقی توجه خاصی ‏به تولید فناوری نانو و بازارهای فناوری آمریکا داشته‌اند.‏

‏30 کشور برتر بر اساس تعداد اختراعات منتشر شده در فناوری نانو در سال 2012 ‏

Rank

Country

USPTO

EPO

1

USA

15695

849

2

Japan

3513

942

3

South Korea

1320

237

4

Taiwan

1055

24

5

Germany

969

353

6

France

625

138

7

China

549

87

8

UK

475

65

9

Netherlands

407

89

10

Canada

390

39

11

Switzerland

289

118

12

Belgium

234

62

13

Australia

161

19

14

Singapore

159

11

15

Sweden

156

15

16

Italy

138

43

17

Denmark

119

12

18

India

117

5

19

Spain

107

69

20

Finland

96

12

21

Ireland

63