نانوحامل‌کنتراست دهنده برای تصویربرداری از تومور

چند مرکز تحقیقاتی با همکاری بخش خصوصی موفق به ارائه محصولی موسوم به LipImage™ 815 شدند. این ترکیب در واقع یک نانوحامل لیپیدی حمل کننده عامل کنتراست دهنده است.

مرکز سیا-لیتی (CEA-Leti) و کلارا (CLARA) اعلام کردند که موفق به ارائه ترکیب جدیدی برای تصویربرداری فلورسانس شده‌اند. این ماده می‌تواند دقت جراحی‌ تومورهای سرطانی را افزایش دهد.
LipImage™ 815 نام محصولی است که در قالب پروژه NanoENO بدست آمده است. این ماده یک عامل کنتراست‌دهنده نانومقیاس است که در محدوده مادون قرمز برای تصویربرداری استفاده می‌شود. این عامل کنتراست دهنده براساس کپسوله کردن کروموفور LipImage™ 815 بدست می‌آید. فناوری این نانوحامل لیپیدی به صورت پتنتی توسط شرکت لیتی ثبت شده است. این نانوحامل از قطرات روغن میکروسکوپی تشکیل شده که دارو یا عامل کنتراست دهنده را درون خود حفظ می‌کند. با هدف‌گیری سلول مورد نظر در بدن، دارو یا عامل کنتراست دهنده در سلول مورد نظر رهاسازی می‌شود.
این پروژه همکاری، به صورت مشترک میان شرکت لیتی و چند مؤسسه تحقیقاتی، دانشگاهی و شرکت خصوصی مختلف انجام می‌شود. در طول این پروژه، اعتبارسنجی بالینی نانوحامل کنتراست دهنده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای این کار از این نانوحامل برای تصویربرداری فلورسانس از بافت بدن سگ‌ها استفاده شد. این آزمایش‌ها ثابت کرد که نانوحامل کنتراست دهنده می‌تواند بخش‌های مربوط به تومور را مشخص کرده تا پزشکان با دید بهتری اقدام به جراحی تومور کنند. هدف اصلی از این پروژه که میان چند مرکز اروپایی انجام شده، ارائه ابزاری تشخیصی و درمانی خلاقانه است.
این عامل کنتراست‌دهنده می‌تواند با افزودن برخی ترکیبات و عناصر برای استفاده در حوزه‌های تشخیص خاص به روز‌رسانی شود.
پاتریک بویسو رهبر این پروژه می‌گوید: «تیمی که روی ساخت LipImage™ 815 کار کردند نشان دادند که این محصول یک عامل کنتراست‌دهنده برای بهبود تشخیص بیماری است و می‌تواند در زدودن تورموهای سرطانی در حین جراحی به ما کمک کند. آزمون‌های انجام شده روی این محصول در حین جراحی نشان می‌دهد که LipImage™ 815 برای استفاده در بخش تشخیص پزشکی بسیار مناسب است.»
آموری مارتین از مرکز کلارا می‌گوید: «نزدیک به یازده سال است که کلارا روی تحقیقات سرطان فعالیت می‌کند. در این سال‌ها ما روی انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت و بخش خصوصی متمرکز بوده‌ایم. این محصول نشان دهنده موفقیت ما در این حوزه بوده است.»