تجزیه دود سیگار در هوا با استفاده از نانوکاتالیست

محققان کره‌ای موفق شدند با استفاده از نانوکاتالیست اکسید منگنز فیلتری تولید کنند که امکان از بین بردن دود سیگار را در فضای اتاق داشته باشد. این فناوری احتمالاً طی یک سال آینده تجاری سازی شود.

یک گروه تحقیقاتی از مؤسسه KIST موفق به ساخت فیلتر نانوکاتالیستی شدند که دارای پوششی از جنس اکسید منگنز است. این فیلتر قادر است مواد مضر موجود در فضای اتاق که حاصل استعمال دخانیات است را کاهش دهد.
این کاتالیست قادر است 100 درصد ذرات موجود در دود سیگار را از بین ببرد؛ ترکیباتی نظیر نیکوتین که با استفاده از این نانوکاتالیست تبدیل به بخار آب و دی‌اکسیدکربن می‌شود. نتایج یافته‌های این گروه تحقیقاتی نشان می‌دهد تجهیزات پاک کننده هوا در صورت بهره‌مندی از این فناوری جدید می‌تواند در مدت کمتر از 30 دقیقه بیش از 80 درصد از دود سیگار را از بین ببرد. همچنین امکان از بین بردن 100 درصد دود سیگار در فضای 30 متر مربعی در مدت یک ساعت فراهم است فضایی که 10 نفر در آن همزمان در حال استعمال سیگار باشند.
فیلترهای فعال شده در این روش برخلاف فیلترهای رایج، اماکن زدودن مواد گازی نظیر استالدهید را دارا هستند. فیلترهای رایج معمولاً بعد از مدتی دچار زوال کارایی و عملکرد شده و لازم است در کمتر از یک هفته تعویض شوند.
نانوکاتالیست مورد استفاده در این پروژه دارای پوششی از جنس اکسید منگنز است که روی فیلتری از جنس سرامیک قرار داده شده است. این نانوکاتالیست می‌تواند با استفاده از رادیکال‌های اکسیژن که حاصل تجزیه اوزون است، مواد سمی را از بین ببرد. در ارزیابی که اخیراً انجام شده، محققان نشان دادند که 98 درصد از ترکیبات فرار آلی توسط این نانوکاتالیست تجزیه می‌شود.
با توجه به نتایج موفقیت آمیز این پروژه، محققان انتظار دارند که طی یک سال آینده این فناوری تجاری‌سازی شود. محققان این پروژه از این دستاورد بسیار رضایت دارند چرا که در صورت وارد شدن به دستگاه‌های تصفیه هوا می‌تواند دود سیگار را از بین ببرد، در حالی که با روش‌های رایج انجام چنین کاری بسیار دشوار است.