به زودی تولید انبوه نقاط کوانتومی کربنی و گرافنی انجام می‌شود

شرکت ژاپنی فوجی پیگمنت در حال راه‌اندازی خط تولید نقاط کوانتومی کربنی و گرافنی است. این خط تولید امکان تولید انبوه این مواد را فراهم می‌کند.

قرار است برای اولین بار، نقاط کوانتومی کربنی و گرافنی به‌صورت انبوه تولید شود. این کار با استفاده از فرآیندی انجام می‌شود که به‌صورت پتنتی به ثبت رسیده و بهره تولید در آن برای نقاط کوانتومی کربنی ۴۵ درصد و برای نقاط کوانتومی گرافنی ۸۰ درصد است. این فرآیند یک دستاورد بزرگ در تولید نقاط کوانتومی محسوب می‌شود.
نقاط کوانتومی مواد نیمه‌هادی هستند که ابعاد آنها بین ۲ تا ۱۰ نانومتر است به طوری که با میکروسکوپ‌های رایج نمی‌توان آنها را مشاهده کرد. این نقاط قادراند الکترون را به صورت محدود در یک فضا نگه دارند که این موضوع موجب بروز خواص جالب توجهی می‌شود. برای مثال، فتولومینسانس نقاط کوانتومی قابل کنترل است و می‌توان پرتوهایی با طول موج مشخص در محدوده نور مرئی با کارایی بالا ایجاد کرد.
خواص الکترونیکی نقاط کوانتومی را می‌توان با ترکیب شیمیایی، ابعاد و شکل ذرات تنظیم کرد. ذرات بزرگتر، طول موج‌های بلندتری را ایجاد می‌کنند در حالی که ذرات کوچکتر، طول موج‌های کوتاه‌تری ایجاد می‌کنند. با این ویژگی می‌توان گفت که نقاط کوانتومی گزینه مناسبی برای تولید نمایشگر، LED و کاربردهای دیگر است.
هر چند انواع مختلفی از نقاط کوانتومی وجود دارد، اما معمولا این نقاط از مواد نیمه‌هادی نظیر سلنید کادمیم یا سولفید سرب ساخته می‌شود. این ترکیبات فلزات سنگین بسیار گرانقیمت بوده و سمی هستند؛ بنابراین، محدودیت‌های زیادی برای استفاده از آنها وجود دارد.
دو گزینه جایگزین برای نقاط کوانتومی فلزی، نقاط کوانتومی کربنی و گرافنی است. ترکیبات کربنی دارای خواص نوری جالبی بوده و فتولومینسانس پایداری دارند. از سوی دیگر این ترکیبات زیست‌سازگار و ایمن بوده و برای استفاده در حوزه پزشکی نظیر تصویربرداری یا آنالیز پروتئین‌ها گزینه مناسبی هستند.
شرکت فوجی پیگمنت (Fuji Pigment) در حال راه‌اندازی خط تولید انبوه نقاط کوانتومی کربنی و گرافنی است که به زودی جایگزین ترکیبات فلزات سنگین می‌شود.قرار است برای اولین بار، نقاط کوانتومی کربنی و گرافنی به‌صورت انبوه تولید شود. این کار با استفاده از فرآیندی انجام می‌شود که به‌صورت پتنتی به ثبت رسیده و بهره تولید در آن برای نقاط کوانتومی کربنی ۴۵ درصد و برای نقاط کوانتومی گرافنی ۸۰ درصد است. این فرآیند یک دستاورد بزرگ در تولید نقاط کوانتومی محسوب می‌شود.
نقاط کوانتومی مواد نیمه‌هادی هستند که ابعاد آنها بین ۲ تا ۱۰ نانومتر است به طوری که با میکروسکوپ‌های رایج نمی‌توان آنها را مشاهده کرد. این نقاط قادراند الکترون را به صورت محدود در یک فضا نگه دارند که این موضوع موجب بروز خواص جالب توجهی می‌شود. برای مثال، فتولومینسانس نقاط کوانتومی قابل کنترل است و می‌توان پرتوهایی با طول موج مشخص در محدوده نور مرئی با کارایی بالا ایجاد کرد.
خواص الکترونیکی نقاط کوانتومی را می‌توان با ترکیب شیمیایی، ابعاد و شکل ذرات تنظیم کرد. ذرات بزرگتر، طول موج‌های بلندتری را ایجاد می‌کنند در حالی که ذرات کوچکتر، طول موج‌های کوتاه‌تری ایجاد می‌کنند. با این ویژگی می‌توان گفت که نقاط کوانتومی گزینه مناسبی برای تولید نمایشگر، LED و کاربردهای دیگر است.
هر چند انواع مختلفی از نقاط کوانتومی وجود دارد، اما معمولا این نقاط از مواد نیمه‌هادی نظیر سلنید کادمیم یا سولفید سرب ساخته می‌شود. این ترکیبات فلزات سنگین بسیار گرانقیمت بوده و سمی هستند؛ بنابراین، محدودیت‌های زیادی برای استفاده از آنها وجود دارد.
دو گزینه جایگزین برای نقاط کوانتومی فلزی، نقاط کوانتومی کربنی و گرافنی است. ترکیبات کربنی دارای خواص نوری جالبی بوده و فتولومینسانس پایداری دارند. از سوی دیگر این ترکیبات زیست‌سازگار و ایمن بوده و برای استفاده در حوزه پزشکی نظیر تصویربرداری یا آنالیز پروتئین‌ها گزینه مناسبی هستند.
شرکت فوجی پیگمنت (Fuji Pigment) در حال راه‌اندازی خط تولید انبوه نقاط کوانتومی کربنی و گرافنی است که به زودی جایگزین ترکیبات فلزات سنگین می‌شود.