چگونه با کمک دانه مـــاش، نانوذرات نقره سنتز کنیم؟

پژوهشگران هندی با ترکیب دانه‌های ماش و محلول نیترات نقره موفق به سنتز نانوذرات نقره شدند. این نانوذرات بعد از ۵ ماه در دمای اتاق از پایداری بالایی برخوردار هستند.

نانوذرات نقره به‌عنوان یکی از ترکیبات آنتی‌باکتریال نظر بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است بنابراین، بسیاری به دنبال تولید این نانوذرات هستند.
نانوذرات نقره را می‌توان با روش‌های شیمیایی، الکتروشیمیایی و فتوشیمیایی تولید کرد. همه این روش‌ها به انرژی زیاد، دمای بالا و مواد شیمیایی سمی نیاز دارند که زیست‌سازگار نبوده و آلایندگی زیادی به دنبال دارد. بنابراین باید به دنبال روش‌های جایگزین بود.
یکی از راهکارهای جایگزین، استفاده از باکتری یا قارچ برای تولید نانوذرات است. اما این روش‌ها نیز زمان‌بر بوده و نیاز به محیط‌های کشت دارند.
طی سال‌های اخیر محققان به دنبال استفاده از گیاهان و دانه‌های گیاهی برای این کار بوده‌اند. نتایجی که به دست آمده نشان می‌دهد که نانوذرات تولید شده از این روش‌ها یضمن نیاز به دما و انرژی کمتر، با ترکیبات دارویی سازگاری بیشتری دارند. بنابراین، این روش‌ها از نظر هزینه‌ای مقرون به صرفه هستند.
محققان هندی در دانشگاه پنجاب موفق به ارائه روشی زیست‌سازگار شدند که در آن بدون استفاده از مواد سمی و از طریق دانه‌های ماش می‌توان نانوذرات نقره تولید کرد.
مانجو کامور از محققان این پروژه با ترکیب نیترات نقره آبی و دانه‌های خرد شده ماش نانوذرات نقره تولید کرد. طیف‌سنجی UV، رامان و تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری در کنار آزمون‌های طیف‌سنجی جذب اتمی و پراش پرتو ایکس ثابت کرد که نانوذرات نقره از این روش قابل استحصال است. این گروه بعد از تولید نانوذرات، خواص آنتی‌باکتریال آن را مورد آزمایش قرار دادند.
در مقاله‌ای که محققان در نشریه Applied Nanoscience منتشر کردند، نشان داده شده که ترکیبات فتوشیمیایی موجود در دانه ماش می‌تواند یون‌های نقره را احیاء کرده و به صورت نانوذرات رسوب دهد. این نانوذرات کروی شکل بوده و ابعادی بین ۵ تا ۳۰ نانومتر دارند. این گروه نشان دادند که نانوذرات تولید شده پایداری بالایی داشته و حتی بعد از ۵ ماه هنوز در دمای اتاق پایدار هستند.