نبرد حقوقی «غـول‌های تحقیقاتی جهان» بر سر فناوری اصـلاح ژن

دادگاهی در آمریکا، در دعوای حقوقی میان دانشگاه کالیفرنیا از یک سو و مؤسسه بورد (متعلق به دانشگاه هاروارد و موسسه فناوری ماساچوست) از سوی دیگر، رأی به نفع مؤسسه بورد داد. پتنتی با موضوع اصلاح ژن با استفاده از فناوری CRISPR-Cas9 توسط مؤسسه بورد در USPTO ثبت شد که با اعتراض دانشگاه کالیفرنیا روبرو شد. ظاهرا دانشگاه کالیفرنیا کمی زودتر پتنتی با همین موضوع را برای ثبت به USPTO داده بود.

ثبت پتنتی مربوط به فناوری اصلاح ژن با استفاده از CRISPR-Cas9، پای دانشگاه هاروارد، MIT و دانشگاه کالیفرنیا را به دادگاه کشاند. ماجرا از این قرار است که مؤسسه بورد (Broad Institute) که به صورت مشترک به دانشگاه هاروارد و MIT تعلق دارد، موفق به ثبت پتنت خود با موضوع اصلاح ژن با استفاده از CRISPR-Cas9 در دفتر USPTO شد. اما دانشگاه کالیفرنیا نسبت به این موضوع اعتراض کرد و در نهایت کار به دادگاه کشید. دانشگاه کالیفرنیا مدعی بود که این فناوری به این دانشگاه تعلق دارد و نباید پتنت آن به نام مؤسسه بورد ثبت شود. استدلال دانشگاه کالیفرنیا این بود که این دانشگاه خیلی زودتر از مؤسسه بورد این فناوری را برای ثبت به دفتر USPTO داده است.
وکلای دانشگاه کالیفرنیا برای اثبات تعلق این فناوری به آن‌ها، از فردی نام بردند که در واقع مخترع فناوری CRISPR
است؛ این فرد در لیست تیم تحقیقاتی دانشگاه کالیفرنیا بوده است. وکلای دانشگاه کالیفرنیا با ارائه مستنداتی ثابت کردند که پروفسور جنیفر دودنا در تیم آن‌ها حضور داشته و در ابداع این روش با آن‌ها همکاری داشته است.

filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636

از سوی دیگر وکلای مؤسسه بورد معتقداند که پتنت آن‌ها تنها اصلاح ژن برای سلول‌های یوکاریوتی نظیر انسان، گیاهان و چهارپایان را شامل می‌شود. همچنین این وکلا چنین استدلال کردند که دانشگاه کالیفرنیا در اثبات ادعاهای پتنت خود با مشکل روبرو شده و شکست خورده است.
جنیفر دودنا در بیانیه‌ای که در نیویورک تایمز منتشر شد، اعلام کرد که تیم تحقیقاتی آن‌ها قصد دارد تا پتنت خود را نه فقط برای سلول‌های یوکاریوتی، بلکه برای دیگر سلول‌ها نیز به کار ببرد. او در ادامه می‌گوید که اگر پتنت مؤسسه بورد بخواهد بخش سبز توپ تنیس رو پوشش دهد، پتنت ما تمام توپ را شامل می‌شود.
دادگاه در نهایت بعد از شنیدن دفاعیه‌های طرفین، رؤی را به نفع مؤسسه بورد صادر کرد. هرچند شرکت‌هایی که به دنبال خرید لیسانس این فناوری هستند، فعلاً دست نگه داشته اند تا سرانجام ماجرا را ببینند.