میکروقطره آب فرآیند سنتز نانوذرات طلا را سبز می‌کند

پژوهشگران نشان دادند که می‌توان آب را جایگزین عامل احیا کننده در فرآیند سنتز نانوذرات طلا کرد. میکروقطره آب موجب می‌شود تا به ترکیبات سمی احیا کننده نیاز نباشد.

محققان دانشگاه استنفورد موفق به ارائه‌ی روشی برای تولید نانوذرات و نانوسیم طلا شدند. ریچارد زار، محقق این دانشگاه و از بنیان‌گذاران شرکت استنفورد بیوایکس می‌گوید که این روش می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای در حوزه‌ی ساخت نانوذرات طلا و دیگر فلزات ایجاد کند تا به شکل زیست‌سازگارتری این مواد تولید شوند.

زار می‌گوید: «این که بتوان واکنش‌ها را در محیط آبی انجام داد، به این معناست که دیگر لازم نیست نگران آلودگی باشید. این راهبرد در واقع روش شیمی سبز است.»

در روش‌های رایج تولید نانوذرات طلا معمولاً از اسید، پیش‌ماده‌ی طلا و معرف‌های احیا کننده استفاده می‌شود. درطول واکنش، الکترون‌ها از عامل احیا کننده به اسید کلراوروریک وارد شده و در نتیجه اتم‌های طلا آزاد می‌شوند. با این کار اتم‌ها به هم نزدیک شده و نانوساختارهای مختلفی را ایجاد می‌کنند.

در این پروژه محققان نشان دادند که می‌توان از یک قطره‌ی میکرومقیاس اسید کلراوروریک و سدیم بروهیدرید برای تولید نانوذرات طلا استفاده کرد. با این روش می‌توان نانوذرات را بسیار سریع‌تر تولید کرد.

این گروه تحقیقاتی دریافتند که می‌توان آب را جایگزین ترکیب احیا کننده کنند. بررسی‌های آن‌ها نشان داد که با این کار می‌توان نانوذرات و نانوسیم طلا را تولید کرد. در واقع میکروقطره نقش میکروراکتور را برای تولید نانوساختارهای طلا ایفا می‌کند. در صورتی که این فرآیند تجاری‌سازی شود، می‌توان مصرف مواد سمی را کنار گذاشت که این کار اثرات جانبی تولید نانوذرات طلا را به حداقل می‌رساند.

البته هنوز توضیح واضحی از ساز و کار توانایی میکروقطره آب به جای عامل احیا کننده وجود ندارد. یک احتمال می‌تواند این باشد که با کوچک‌تر شدن ابعاد قطره‌ی آب در مقیاس میکرومتری، مساحت سطحی آن به مقدار قابل توجهی افزایش می‌یابد و می‌تواند میدان الکتریکی قوی در سطح مشترک آب و هوا ایجاد کند که این کار فرآیند تولید نانوسیم و نانوذرات را تسریع می‌کند.

 نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای در نشریه‌ی Nature Commiunications به چاپ رسیده‌است.