موفقیت پلتفورم نانو برای تشخیص سرطان با حساسیت بالا

به تازگی پلتفورمی مبتنی بر فناوری‌نانو برای تشخیص سرطان پستان مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج امیدوارکننده‌ای نیز به‌دست آمده است.

شرکت آرتیدیس (ARTIDIS) یکی از شرکت‌های فعال در حوزه زیست‌فناوری است که به تازگی پلتفورم دارویی مبتنی بر فناوری ‌نانو را معرفی کرده است. این پلتفورم برای تشخیص بیماری سرطان بوده و با نام تجاری NANO شناخته می‌شود و بخشی از کارآزمایی بالینی خود را نیز پشت سر گذاشته است.

NANO به‌گونه‌ای طراحی شده که با استفاده از زیست‌شناساگرهای نانومکانیکی می‌تواند به ارزیابی بیوپسی‌های پستان بپردازد.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که این نشانگر زیستی نانومکانیکی می‌تواند به‌طور مستقل از هیستوپاتولوژی مورد استفاده قرار گرفته و برای تفکیک انواع زیرشاخه‌های سرطان پستان به کار رود.

نتایج اولیه مطالعات انجام شده روی این دارو برای دستیابی به حساسیت برای تشخیص سرطان حداقل ۹۰ درصد بوده است که این نتایج از روی تحقیق روی ۵۲۰ بیمار به‌دست آمده است. بافت بیوپسی براساس امتیاز نانومکانیکی به سه دسته، نرمال، خوش‌خیم و بدخیم تقسیم‌بندی می‌شوند. پس از تعیین امتیاز نانومکانیکی، تجزیه و تحلیل بافت‌شناسی از همان نمونه انجام می‌شود تا به‌عنوان یک استاندارد مهم برای مقایسه امتیاز نانومکانیکی به‌کار رود.

شرکت آرتیدیس قادر به شناسایی سرطان، از جمله ضایعاتی با بیش از ۵ درصد بافت نئوپلاستیک با حساسیت ۹۶ درصد بوده است.

ماریا پلودینس مدیرعامل شرکت آتیدیس می‌گوید: «ما از نتایج عالی اولین کارآزمایی در سوئیس خوشحال هستیم. این نشان می‌دهد که ابزار بالینی نشانگر نانومکانیکی در محیط بیمارستانی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. ما اطمینان داریم که این مسئله یک قدم ما را به تشخیص و بیوپسی هم‌زمان بیمار نزدیک می‌کند و راه را برای درمان شخصی هموار کند.»

در بخش دوم ارزیابی این فناوری، توانایی زیست‌شناساگر نانومکانیکی در تشخیص و طبقه‌بندی بیشتر زیرگروه‌های مختلف سرطان پستان براساس میزان تهاجمی بودن آن و پاسخ ضعیف به درمان مورد بررسی قرار گرفت.

این ارزیابی دوم نشان داد که می‌توان زیرگروه‌های مختلف سرطان پستان را با حساسیت بالا از هم تفکیک کرد.