نانوتکنولوژی در آینده نزدیک

نانوتکنولوژی در آینده نزدیک

اخیراً مجلة Business Week ، نانوتکنولوژی را بعنوان یکی از ده فناوری تغییردهندة زندگی ما برشمرده است. تمایلات تجاری به نانوتکنولوژی از آنجا ناشی می‌شود که محصولات تجاری جدید و کاربردهای آن منجر به انقلاب صنعتی جدیدی خواهد شد که تقریباً هر صنعتی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

3413
اهمیت شبکه‌سازی در نانوتکنولوژی

اهمیت شبکه‌سازی در نانوتکنولوژی

کمیسیون اروپا (EC) شبکه نانوفروم را به منظور هماهنگی شبکة نانوتکنولوژی در تمام کشورهای اروپایی ایجاد نموده است. کمیسیون اروپا برای این نانوفروم در جولای 2002 حدود 7/2 میلیون یورو از طریق برنامه 4 ساله شبکه نانوی اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری نموده‌است.

1763
صدور نانوزغال مایع از ویتنام

صدور نانوزغال مایع از ویتنام

16 ژانویه 2004 – دانشمندان پارک فناوری سای‌گان و دانشگاه ملی HCM موفق به تولید نانوزغال مایع شده‌اند. نایین‌‌چان‌هی، مدیر این پارک تحقیقاتی، طی مصاحبه‌ای با روزنامه لائودانگ، دربارة این اکتشاف توضیحاتی داده است:

1647