همکاری شرکت‌ها در توسعه نانوتکنولوژی

همکاری شرکت‌ها در توسعه نانوتکنولوژی

26 فوریه 2004- شرکت اینتل مشغول مطالعه و بررسی کاربرد پلیمرهای با پایة نانولولة کربنی در مواد فصل مشترک گرمایی می‌باشد. با وجود اینکه نانوتکنولوژی زمان طولانی نیست که مورد توجه و بررسی قرار گرفته اما در حال ورود به صنعت الکترونیک می‌باشد.

639
آب تمیز با نانوتکنولوژی

آب تمیز با نانوتکنولوژی

26 فوریه 2004- برنامة – پیشگامی آب تمیز با نانوتکنولوژی – به منظور بهره‌گیری از نانوتکنولوژی و دسترسی به فناوری‌های جدید برای حل مشکلات آب، تشکیل می‌شود.

2416
نانوتکنولوژی در کشورهای مختلف جهان

نانوتکنولوژی در کشورهای مختلف جهان

مجموعه گزارش‌هایی توسط مؤسسه نانوتکنولوژی انگلیس (www.IoN.org) انتشار یافته است که به بررسی وضعیت نانوتکنولوژی در مناطق مختلف دنیا می‌پردازد. این گزارش‌ها نگرشی جامع به فعالیت‌های نانوتکنولوژی در کشورهای مختلف دشته، محتوای آن‌ها شامل پیشگامی‌های اصلی، ساختار دولتها، برنامه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی، دانشگاه‌ها وشرکت‌های درگیر با نانوتکنولوژی می‌باشد.

1568