معرفی پتنت : ‏ عامل‌دار كردن با استفاده از پروكسیدها ‏

معرفی پتنت : ‏ عامل‌دار كردن با استفاده از پروكسیدها ‏

این اختراع به عامل‌دار کردن نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره با استفاده از پروکسیدها می‌پردازد. از سال ‏‏1993 نانولوله‌های کربنی به‌دلیل خواص منحصر‌به‌فردی همچون سختی، هدایت الکتریکی و حرارتی بالا ‏مورد توجه بوده‌اند. دو نوع نانولوله‌ تک‌دیواره و چند ‌یواره وجود دارد، نانولوله‌های تک‌دیواره به‌رغم ‏داشتن نقایص ساختاری در دیوارة خود، عموماً محکم‌تر و از هدایت بالاتری برخوردار هستند‏.

2112
تأثیر فناوری‌نانو بر بازارهای انرژی ‏

تأثیر فناوری‌نانو بر بازارهای انرژی ‏

طبق گزارش اخیر مؤسسه ‏Cientifica‏ انتظار می‌رود فناوری‌نانو نقش مهمی در ‏بخش حمل ونقل ایفا کند. در حال حاضر فناوری‌نانو روش‌های جدیدی برای تولید انرژی ارائه نمی‌کند، ‏بلکه تأثیر آن به صورت استفاده کارآتر از منابع انرژی موجود می‌باشد. ‏
پیش‌بینی می‌شود تا سال 2014، 75 درصد کاربردهای فناوری‌نانو در بخش حمل و نقل ‏استفاده شوند. کاهش انتشار گازهای آلاینده و افزایش کارآیی سوخت قطارها از مزایای اصلی استفاده از ‏این کاربردهاست. ‏

1983
معرفی پایان نامه :سنتز سوپرا مولكول‌های دندریمری در مقیاس نانو و بررسی كاربردهای آنها به عنوان كریره

معرفی پایان نامه :سنتز سوپرا مولكول‌های دندریمری در مقیاس نانو و بررسی كاربردهای آنها به عنوان كریره

در این کار تحقیقاتی دسته جدیدی از ترکیبات دندریمری با روش‌های سنتزی مختلف تهیه شده‌اند وکاربردهای آنها ‏در مقیاس نانو مورد بررسی قرار گرفته است. دسته ای از دندریمرهای تهیه شده در این کار تحقیقاتی که اهمیت آنها ‏از سایر دندریمرهای تهیه شده بیشتر است، دندریمرهای بر پایه سیتریک اسید می‌باشند. این ترکیبات با استفاده از ‏روش واگرا و یک هسته پلی اتیلن گلیکول تهیه شدند.حاصل این رساله دکتری بیش ‏از یازده مقالهISI‏ و بیست مقاله در سمینارهای داخلی و خارجی بوده است.‏

3644
معرفی پایان نامه :سنتز نانولوله‌‌های كربنی با روش رشد بر روی پایة كاتالیست آلومینا

معرفی پایان نامه :سنتز نانولوله‌‌های كربنی با روش رشد بر روی پایة كاتالیست آلومینا

در این تحقیق، روش رسوب از فاز بخار با توجه به سادگی، ‏هزینه پایین و قابلیت تولید در مقیاس صنعتی و. . . انتخاب شده‌است. در ‏این روش، یک منبع کربنی طی یک فرآیند کاتالیستی بر روی سطوح ذرات فلزات انتقالی، تجزیه و ‏اتم‌های کربن حاصل، ساختارهای نانولوله‌ای تشکیل می دهند. نتایج این مطالعه به ‏صورت یک مقالة ‏ISI‏ و سه مقاله در سمینارهای خارجی ارائه شده است. ‏

2603
معرفی محصول: ضدعفونی‌کننده

معرفی محصول: ضدعفونی‌کننده

کاربرد این ضدعفونی‌کننده‌ها در آشپزخانه، حمام و توالت است. از ویژگی‌های این محصول این است که مه و بخار‌هایی که باعث حساسیت یا مسمومیت شود، ایجاد نمی‌کند

1489
معرفی کتاب هفته: فناوری نانو، کاربردها و بازار

معرفی کتاب هفته: فناوری نانو، کاربردها و بازار

کتاب حاضر با بررسی و بازبینی قابل رشدترین تحقیقات، محصولات نانو صنایع گوناگون را معرفی و جدول زمانی گسترش بازار این فناوری را طراحی می‌کند. همچنین درک وسیع فنی و تجاری، ملزومات قانونی و چارچوبی برای تعیین پتانسیل تجاری بدون هر گونه انتظارات غیرواقعی یا بدبینی بیش از حد فناوری‌نانو را بیان می‌کند.

2027