فن بازار کاربرد فناوری‌نانو در خودرو

فن بازار کاربرد فناوری‌نانو در خودرو

دانشگاه صنایع و معادن ایران، به‌عنوان محور فعالیت‌های تحقیقاتی وزارت صنایع و معادن، به‌استناد وظیفه محوله به‌این وزارت‌خانه در سند راهبردی توسعه فناوری‌نانوی کشور، بر آن است تا با حمایت مالی، اجرایی و ستادی از اجرای طرح‌های توسعه‌ای فناوری‌نانو در صنعت خودرو، زمینه تجاری‌سازی این طرح‌ها را فراهم سازد.

3149
پیشگامی جدید فناوری‌نانو در آلمان برای تسخیر بازارهای مختلف

پیشگامی جدید فناوری‌نانو در آلمان برای تسخیر بازارهای مختلف

دولت آلمان راهبرد جدیدی با هدف استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو برای صنایع مهم این کشور، آغاز کرده‌است. برنامه«تسخیر بازارها با استفاده از فناوری‌نانو» به‌دنبال استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو در چهار صنعت پیشگام آلمان یعنی صنعت خودروسازی (Nanomobil)، اُپتیک (NanoLux)، الکترونیک (NanoFab)، و علوم زیستی (Nano for Life) است.

1233
تولید انبوه نانوسیم‌ها با فرایند سرد

تولید انبوه نانوسیم‌ها با فرایند سرد

محققانی از دانشگاه استنفورد و واشنگتن برای اولین بار مقادیر انبوه از ‏نانوسیم‌های آلی از مشتقات پنتاسین‏ ‏ تولید کرده‌اند. با توجه به قابلیت نیمه‌‌رساناهای آلی ‏برای نسل بعدی صفحه نمایش‌ها، مدارهای مجتمع، سلول‌های خورشیدی و سایر وسایل ‏الکترونیکی، گزارش‌هایی از تولید نانوساختارهای یک‌بعدی از الیگواسین ‏ یا پنتاسین ارائه ‏شده‌است. این نانوساختارهای تک‌بلوری می‌توانند برای نسل آینده وسایل مبتنی بر ‏نیمه‌‌رساناهای آلی بسیار مهم و حیاتی باشند. ‏

2104
معرفی محصول: چسب دندان‌پزشکی نانومتری

معرفی محصول: چسب دندان‌پزشکی نانومتری

مشخصات محصول: این چسب جدید با نام Adper single Bond Plus Adhesive از پر‌کننده‌های سیلیکاتی نانومتری استفاده کرده و پیوندی قوی‌تر با مینای دندان ایجاد می‌نماید. همچنین برای جلوگیری از خوشه‌ای‌‌شدن ذرات که موجب کاهش عملکرد می‌شود، نیازی به‌تکان دادن قبل از استفاده ندارد.

4780