تأثیر فناوری‌نانو بر بازارهای انرژی ‏

تأثیر فناوری‌نانو بر بازارهای انرژی ‏

طبق گزارش اخیر مؤسسه ‏Cientifica‏ انتظار می‌رود فناوری‌نانو نقش مهمی در ‏بخش حمل ونقل ایفا کند. در حال حاضر فناوری‌نانو روش‌های جدیدی برای تولید انرژی ارائه نمی‌کند، ‏بلکه تأثیر آن به صورت استفاده کارآتر از منابع انرژی موجود می‌باشد. ‏
پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۱۴، ۷۵ درصد کاربردهای فناوری‌نانو در بخش حمل و نقل ‏استفاده شوند. کاهش انتشار گازهای آلاینده و افزایش کارآیی سوخت قطارها از مزایای اصلی استفاده از ‏این کاربردهاست. ‏

2048
معرفی پایان نامه :سنتز سوپرا مولکول‌های دندریمری در مقیاس نانو و بررسی کاربردهای آنها به عنوان کریره

معرفی پایان نامه :سنتز سوپرا مولکول‌های دندریمری در مقیاس نانو و بررسی کاربردهای آنها به عنوان کریره

در این کار تحقیقاتی دسته جدیدی از ترکیبات دندریمری با روش‌های سنتزی مختلف تهیه شده‌اند وکاربردهای آنها ‏در مقیاس نانو مورد بررسی قرار گرفته است. دسته ای از دندریمرهای تهیه شده در این کار تحقیقاتی که اهمیت آنها ‏از سایر دندریمرهای تهیه شده بیشتر است، دندریمرهای بر پایه سیتریک اسید می‌باشند. این ترکیبات با استفاده از ‏روش واگرا و یک هسته پلی اتیلن گلیکول تهیه شدند.حاصل این رساله دکتری بیش ‏از یازده مقالهISI‏ و بیست مقاله در سمینارهای داخلی و خارجی بوده است.‏

3783
معرفی پایان نامه :سنتز نانولوله‌‌های کربنی با روش رشد بر روی پایه کاتالیست آلومینا

معرفی پایان نامه :سنتز نانولوله‌‌های کربنی با روش رشد بر روی پایه کاتالیست آلومینا

در این تحقیق، روش رسوب از فاز بخار با توجه به سادگی، ‏هزینه پایین و قابلیت تولید در مقیاس صنعتی و. . . انتخاب شده‌است. در ‏این روش، یک منبع کربنی طی یک فرآیند کاتالیستی بر روی سطوح ذرات فلزات انتقالی، تجزیه و ‏اتم‌های کربن حاصل، ساختارهای نانولوله‌ای تشکیل می دهند. نتایج این مطالعه به ‏صورت یک مقاله ‏ISI‏ و سه مقاله در سمینارهای خارجی ارائه شده است. ‏

2682
معرفی محصول: ضدعفونی‌کننده

معرفی محصول: ضدعفونی‌کننده

کاربرد این ضدعفونی‌کننده‌ها در آشپزخانه، حمام و توالت است. از ویژگی‌های این محصول این است که مه و بخار‌هایی که باعث حساسیت یا مسمومیت شود، ایجاد نمی‌کند

1576
معرفی کتاب هفته: فناوری نانو، کاربردها و بازار

معرفی کتاب هفته: فناوری نانو، کاربردها و بازار

کتاب حاضر با بررسی و بازبینی قابل رشدترین تحقیقات، محصولات نانو صنایع گوناگون را معرفی و جدول زمانی گسترش بازار این فناوری را طراحی می‌کند. همچنین درک وسیع فنی و تجاری، ملزومات قانونی و چارچوبی برای تعیین پتانسیل تجاری بدون هر گونه انتظارات غیرواقعی یا بدبینی بیش از حد فناوری‌نانو را بیان می‌کند.

2107
همکاری هند و انگلیس در فناوری نانو

همکاری هند و انگلیس در فناوری نانو

دولت انگلیس تلاش می‌کند تا در حوزه فناوری‌نانو با کشورهای مختلف همکاری برقرار نماید تا از این طریق بتواند از مزیت‌های بالقوه دیگر کشورها در راستای توسعه پایدار فناوری‌نانو استفاده نماید.

1495
تاثیر فناوری نانو بر کسب و کار جهانی

تاثیر فناوری نانو بر کسب و کار جهانی

بر طبق پیش‌بینی منابع مختلف، انقلاب علمی و فناوری جدید، تحت تأثیر فناوری نانو خواهد بود. به طور کلی فناوری نانو تأثیر عمیقی بر کسب و کارها، مسائل اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت. فناوری نانو همانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، در طی چند دهه آینده جامعه را تغییر خواهد داد و روش‌های جدیدی برای زندگی اجتماعی ارائه خواهد کرد.

1556
افزایش توجه شرکت‌های خودروسازی به فناوری نانو

افزایش توجه شرکت‌های خودروسازی به فناوری نانو

بخش‌های R&D شرکت‌های خودروسازی به دنبال توسعه عناصر سبک‌تر و مستحکم‌تر مانند کامپوزیت‌های پلاستیک، با استفاده از فناوری نانو می‌باشند. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۱۵، ۷۰% عناصر تشکیل دهنده خودرو مبتنی بر فناوری نانو باشند.

1806
معرفی پتنت: فرآیند جداسازی

معرفی پتنت: فرآیند جداسازی

این اختراع مربوط به جداسازی مواد شیمیایی با اختلاف جرم مولی کم است. این روش جدید مبتنی بر نانوفیلتراسیون است و می‌توان از آن در فرایندهای جداسازی، تلخیص و بازیافت استفاده کرد. یکی از مهم‌ترین کاربردهای این اختراع جداسازی شکر از تفاله‌های چغندر قند است. در این نانوفیلتر از یک غشا با حفره‌های بسیار نازک و پدیده اسمز معکوس استفاده می‌گردد که قابل استفاده در به دام انداختن مولکول‌های آلی با جرم بیش از ۳۰۰ گرم بر مول است. از مهم‌ترین غشاهای مورد استفاده در این نانوفیلتراسیون می‌توان به غشا‌های کامپوزیتی ساخته شده از فرایند پلیمریزاسیون مانند غشا‌های سولفون پلی‌اتر، سولفون پلی‌استر، سولفونات، پلی‌استر، پلی‌آمیدهای آروماتیک و پلی‌و‌ینیل الکل اشاره کرد. همچنین از غشاهای سرامیکی و معدنی نیز می‌توان استفاده کرد. مشخص است که امروزه استفاده از فرایند نانوفیلتراسیون برای جداسازی مونوساخارین‌ها به‌خصوص در جداسازی گلوگز و مانوز از دی‌ساخارین‌ها و ساخارین‌‌های بزرگ‌تر شایع است. به همین دلیل در این اختراع تمام آزمایش‌ها بر مبنای این فرایند انجام شده است. قسمتی از جداسازی‌های انجام شده از طریق روش فوق به قرار زیر است:
• جداسازی فروکتوز (با جرم مولکولی ۱۸۰/۱۶گرم بر مول) از تاگاتوز؛
• جداسازی مالتوز (با جرم مولکولی ۳۴۲/۳۰ گرم بر مول) از مالتوترویز (با جرم مولکولی ۴۲/۵۰۴ گرم بر مول)؛
• جداسازی رامنوز (با جرم مولکولی ۱۶۴/۱۶ گرم بر مول) از مانوز (با جرم مولکولی ۱۶/۱۸۰ گرم بر مول).

2014