تولید سوخت شیمیایی از CO2 هوا در مقیاس آزمایشگاهی

تولید سوخت شیمیایی از CO2 هوا در مقیاس آزمایشگاهی

با تولید نانوفتوالکترودی با کارایی بالا، محققان سوئدی فتوسنتز مصنوعی را در آزمایشگاه انجام دادند تا دی‌اکسیدکربن موجود در اتمسفر به سوخت‌های شیمیایی نظیر اتانول، متان یا اسیدفورمیک تبدیل شود.

81
ابزاری برای تقسیم یک سی‌سی آب میان یک میلیارد نفر!

ابزاری برای تقسیم یک سی‌سی آب میان یک میلیارد نفر!

گاهی لازم است مقدار بسیار کمی از یک دارو به یک سلول تزریق شود تا عکس‌العمل سلول در برابر دارو و یافتن غلظت مناسب دارو برای یک سلول مشخص شود. برای این کار، محققان هلندی ابزاری ساختند که قادر به جابه‌جایی سیالات در مقیاس یک پیکولیتر است.

83
برشِ شبکه: راهبرد سودمند جهت هدایت هوشمندانه چیدمان پلیمرهای معدنی

برشِ شبکه: راهبرد سودمند جهت هدایت هوشمندانه چیدمان پلیمرهای معدنی

دکتر علی مرسلی و حسین قاسم‌پور از دانشگاه تربیت مدرس به همراه گروه پروفسور دنیل مسپوک از کشور اسپانیا، موفق به معرفی استراتژی جدیدی با عنوان «برشِ شبکه»، جهت هدایت هوشمندانه چیمان فضایی (توپولوژی) پلیمرهای کوئوریناسیونی نانومتخلخل معروف به چارچوب‌های فلز آلی شدند.

76
چگونه در زمان کم، تصاویر SEM و AFM نانوذرات را مشخصه‌یابی کنیم؟

چگونه در زمان کم، تصاویر SEM و AFM نانوذرات را مشخصه‌یابی کنیم؟

نرم‌افزاری ارائه شده که می‌تواند تصاویر SEM یا AFM مربوط به نانوذرات را گرفته و آن‌ها را تحلیل کند و در نهایت شکل و ابعاد نانوذراتی که به هم چسبیده را ارائه کند. این نرم‌افزار در زمان بسیار کمی قادر به مشخصه‌یابی تعداد بسیار زیادی از نانوذرات است.

67
امکان استفاده از نیترید بور در ولی‌ترونیک

امکان استفاده از نیترید بور در ولی‌ترونیک

ولی‌ترونیک یکی از حوزه‌های صنعت نیمه‌هادی است که در آن از دستکاری باند هدایت و ظرفیت مواد برای توسعه محصولات استفاده می‌شود. به تازگی محققان ژاپنی نشان دادند که ساختار نیترید بور هگزاگونالی/گرافن می‌تواند در ولی‌ترونیک استفاده شود.

100