انعقاد قرارداد، راهبردی برای توسعه بازار در بخش خدمات آزمایشگاهی

انعقاد قرارداد، راهبردی برای توسعه بازار در بخش خدمات آزمایشگاهی

یکی از راهبردهای آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران انعقاد قرارداد با سازمان‌ها و مراکز مختلف فعال در حوزه آزمایشگاهی به ویژه آزمایشگاه‌های فعال در بخش فناوری‌نانو است تا از طریق این قراردادها بتواند خدمات بهتری به متقاضیان ارائه کند.

937