آفتاب‌پرست در دنیای نانو، آلیاژی که با دما تغییر رنگ می‌دهد!

آفتاب‌پرست در دنیای نانو، آلیاژی که با دما تغییر رنگ می‌دهد!

با الهام از آفتاب‌پرست، آلیاژی ساخته شده که با تغییر دما، تغییر رنگ می‌دهد. در این آلیاژ از نانوساختارها و فلزات سیال استفاده شده است. با افزایش دما، ساختار این آلیاژ به‌گونه‌ای تغییر می‌کند که در نهایت رنگ آن عوض می‌شود.

1400