چینی‌ها از آب، اورانیوم گرفتند!

چینی‌ها از آب، اورانیوم گرفتند!

محققان چینی نشان دادند که می‌توان از نانوفیبریل‌های زیستی برای جذب عناصر فلزی با ارزش آب استفاده کرد. آن‌ها با کپسوله کردن آئروژل‌های نانوالیاف آمیدوکسیم شده در تراکئیدهای سلول چوبی، از آن برای جذب موثر یون‌های اورانیوم از طریق فیلتراسیون آبشاری استفاده کردند.

444
دانشگاه آزاد قائمشهر: افزایش جذب گازهای سمی با استفاده از یک جاذب نانوساختار

دانشگاه آزاد قائمشهر: افزایش جذب گازهای سمی با استفاده از یک جاذب نانوساختار

محققان دانشگاه آزاد قائمشهر توانستند با استفاده از ویژگی نانوساختاربودن ترکیبات فلز- آلی یا MOF و ساختار بسیار متخلخل آن‌ها و به‌کار بردن روش‌های پست‌سنتز کاربردی، عملکرد فعل‌و‌انفعالات جذب آمونیاک را بهبود بخشند.

778