چینی‌ها به دنبال تولید گرافن و پیشی‌گرفتن از ژاپن هستند

چینی‌ها به دنبال تولید گرافن و پیشی‌گرفتن از ژاپن هستند

در حال حاضر چین بیشتر مواد کربنی فعال مورد استفاده در تولید الکترود خود را از ژاپن وارد می‌کند. با راه‌اندازی یک شرکت نوپا، چین به دنبال تولید گرافن با ویژگی‌هایی مناسب برای تولید ابرخازن است تا وابستگی خود را به ژاپن به حداقل برساند.

83
ساخت‌ ابرخازن‌های الکترومیک انعطاف‌پذیر حاوی الکترودهای شفاف

ساخت‌ ابرخازن‌های الکترومیک انعطاف‌پذیر حاوی الکترودهای شفاف

طی سال‌های اخیر، دستگاه‌های ذخیره‌سازی انرژی الکتریکی انعطاف‌پذیر (FECESDS) به عنوان منابع انرژی برای تامین نیاز دستگاه‌های انعطاف‌پذیر مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند. نانوسیم‌های نقره (AGNW) نانومواد جذابی برای استفاده به‌عنوان الکترودهای شفاف انعطاف‌پذیر (FTE) در الکترونیک‌های انعطاف‌پذیر آینده هستند.

149