چاپ مجموعه‌ای برای مقایسه تعاریف نانو در اتحادیه اروپا

چاپ مجموعه‌ای برای مقایسه تعاریف نانو در اتحادیه اروپا

شرکت VdMi مجموعه مقایسه‌ای تعاریف نانو در اتحادیه اروپا و پیامدهای آن را منتشر می‌کند. به اعتقاد این شرکت در حال حاضر تعاریف یکسانی از اتحادیه اروپا از نانومواد وجود ندارد که این موضوع پیامدهایی در بخش تولید محصول دارد.

442
مرکز خدمات آزمایشگاهی شریف؛ همکاری در پروژه Risk-GONE اتحادیه اروپا

مرکز خدمات آزمایشگاهی شریف؛ همکاری در پروژه Risk-GONE اتحادیه اروپا

مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف با بیش از ۸۰ آزمایشگاه، با استقرار استانداردهای لازم به سطحی از کیفیت در خدمات خود رسیده است که در حال حاضر در پروژه Risk-GONE اتحادیه اروپا مشارکت دارد.

886