عرضه استخرهای آب تقویت شده با فناوری‌نانو

عرضه استخرهای آب تقویت شده با فناوری‌نانو

شرکت آکواتیکک لیژر تکنولوژیز (ALT) استرالیا به تازگی اولین استخرهای شنای GFRP تقویت شده با گرافن را معرفی کرد. استخرهای تقویت شده با گرافن که به گفته این شرکت سبک‌تر، قوی‌تر و با دوام‌تر از استخرهای سنتی GFRP هستند. این استخرها با استفاده از فرآیندی ترکیب می‌شوند که در آن رزین تزریق شده با گرافن با GFRP رایج ترکیب می‌شود.

600