قرص نانویی شنوایی‌ موش‌ها را بهبود داد

قرص نانویی شنوایی‌ موش‌ها را بهبود داد

دانشمندان قرصی ایجاد کردند که می‌تواند از کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا جلوگیری کند. قرار گرفتن در معرض سر و صدای بلند می‌تواند منجر به کاهش شنوایی شود. به همین دلیل دستگاه‌های هوشمند مانند آیفون و ایرپاد به شما اطلاع می‌دهد که صداهای محیطی در اطراف شما از آستانه ایمن فراتر می رود. ما نمی‌توانیم از همه صداهای بلند اطراف خود جلوگیری کنیم تا خطر کم‌شنوایی پس از قرار گرفتن در معرض آن‌ها را کاهش دهیم. خوشبختانه، ممکن است یک روش درمانی جدید برای جلوگیری از کاهش شنوایی یا کاهش اثرات آن به شکل قرص وجود داشته باشد. این دارو برای انجام جادوی خود از روده شما و جریان خون عبور می‌کند. این روش درمانی از مونتاژ نانوذرات اکسید آهن سوپر پارامغناطیسی (SPIOCA) که محققان چین توسعه داده‌اند، بهره‌مند می‌شود. این نانوذرات در روده مستقر می‌شوند.

79