خرید لیسانس یک فناوری برای هدف‌گیری تومور با کمک سیستم ایمنی بدن

خرید لیسانس یک فناوری برای هدف‌گیری تومور با کمک سیستم ایمنی بدن

اسکنسل هولدینگز (Scancell Holdings) ، توسعه‌دهنده روش‌های ایمونوتراپی اعلام کرد که مجوز فناوری SNAPvax را از شرکت واکسیتک (Vaccitech plc) دریافت کرده است. واکسیتک یک شرکت بیودارویی در مرحله بالینی بوده که در حوزه کشف و توسعه ایمونوتراپی‌ و واکسن‌های جدید فعالیت می‌کند.

330