طراحی نانوقفس‌های مونتاژ کننده آنتی‌بادی

طراحی نانوقفس‌های مونتاژ کننده آنتی‌بادی

اخیراً تیمی از محققان آمریکایی به همراه یک محقق ایرانی موفق به طراحی و ساخت نانو قفس هایی به منظور مونتاژ کردن آنتی‌بادی‌ها در یک معماری مناسب و دقیق با تعداد محل‌های اتصال قابل کنترل شده اند. این دستاورد محققان منجر به افزایش میزان اتصال آنتی‌بادی‌ها به گیرنده‌های مورد نظر خود شده است.

154
استفاده از ابزار ویرایش ژن برای درمان سرطان گردن در موش‌ها

استفاده از ابزار ویرایش ژن برای درمان سرطان گردن در موش‌ها

پژوهشگران از ابزار ویرایش ژن برای درمان سرطان گردن در موش‌های آزمایشگاهی استفاده کردند و موفقیت ۱۰۰ درصدی را به‌دست آورند. آن‌ها امیدوارند تا ۵ سال آینده این فناوری برای آزمون بالینی روی انسان آماده شود.

510