با یک نانولایه، عمر و تابش LED افزایش می‌یابد

با یک نانولایه، عمر و تابش LED افزایش می‌یابد

با ایجاد یک لایه از جنس نانوذرات، محققان نشان دادند که می‌توان میزان بازتاب نور تولید شده از LED را کاهش داد و در نتیجه دمای تولید‌ شده در آن نیز کم می‌شود. با این کار شدت نور تولید‌ شده از LED و عمر آن افزایش محسوسی پیدا می‌کند و در مصرف برق نیز صرفه‌جویی خواهد شد.

735