با امضای توافق‌نامه‌ای، ظرفیت‏‌های شرکت‌هایی نانویی در بهینه‌سازی مصرف انرژی به کار گرفته می‌شود

با امضای توافق‌نامه‌ای، ظرفیت‏‌های شرکت‌هایی نانویی در بهینه‌سازی مصرف انرژی به کار گرفته می‌شود

با امضای توافق‌نامه‌ای میان ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو و فدراسیون صنعت نفت ایران، تجاری‌سازی ظرفیت‌های علمی و فنی شرکت‌های نانویی در حوزه انرژی تسریع می‌شود. این توافق‌نامه با هدف رفع نیازهای موجود در صنعت نفت با کمک فناوری‌نانو و همچنین بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی در حوزه‌های مختلف به امضا رسیده است.

319