۵ قرارداد به ارزش ده‌هزار میلیارد ریال میان شرکت‌های فناور و متقاضی به امضا رسید

۵ قرارداد به ارزش ده‌هزار میلیارد ریال میان شرکت‌های فناور و متقاضی به امضا رسید

در آخرین روز نمایشگاه فناوری‌نانو ۵ قرارداد در مجموع به ارش بیش از ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال به امضا رسید. این قراردادها بین شرکت‌های پکاشیمی و نورد و لوله صفا، شرکت پلاس پلیمر و شرکت سهند پلاستیک کاوش، شرکت نیلگون رنگدانه و شرکت توسعه کارآفرینی بهمن، شرکت نانوامرتات تونیای لاوان و شرکت‌ نانوپلیمرسازان آوا، شرکت آریساپوشش و شرکت همگام خودرو آسیا به امضا رسید.

24
دستگاه تست و عیب‌یابی اتوماتیک مکانیزم قفل درب جانبی دنا پلاس

دستگاه تست و عیب‌یابی اتوماتیک مکانیزم قفل درب جانبی دنا پلاس

یکی از طرح‌های موفق عرضه شده شبکه تبادل فناوری‌نانو در سیزدهمین نمایشگاه فناوری‌نانو، دستگاه تست و عیب‌یابی اتوماتیک مکانیزم قفل درب جانبی دنا پلاس است که توسط شرکت بهینه‌سازان فناوران صعنت دیلم ساخته شده است. گروه صنعتی برنز متقاضی استفاده از این فناوری است. برای بازدید از طرح‌های شبکه تبادل به سالن خلیج فارس مراجعه کنید.

16
نانو سیال افزایش‌دهنده انتقال حرارت برای استفاده صنعت پتروشیمی ساخته شد

نانو سیال افزایش‌دهنده انتقال حرارت برای استفاده صنعت پتروشیمی ساخته شد

آزما سنجش پیشرو یکی از شرکت‌های حاضر در نمایشگاه ایران نانو ۱۴۰۱، نانو سیال افزایش‌دهنده انتقال حرارت تولید کرده است که شرکت پتروشیمی پردیس متقاضی استفاده از این فناوری است.

39