زخم‌های حساس را لحیم‌کاری کنید!

زخم‌های حساس را لحیم‌کاری کنید!

به تازگی خمیر نانویی ساخته شده که روی زخم‌های حساس قرار می‌گیرد و سپس با تابش لیزر، خمیر پخته شده و زخم را می‌پوشاند. این نانوکامپوزیت با موفقیت روی زخم‌های متعددی استفاده شده است. به جای لیزر می‌توان از پرتو مادون قرمز نیز استفاده کرد.

263