راه‌اندازی خط تولید نانومواد برای استفاده در باتری

راه‌اندازی خط تولید نانومواد برای استفاده در باتری

شرکت آرنو (ARNO) کارخانه خود را برای تولید باتری مجهز به فناوری نانو‌کربن راه‌اندازی کرد. این شرکت شروع به دریافت تجهیزات لازم برای تأسیسات تولید باتری کرده است. شرکت آرنو رهیافتی در زمینه لوله‌های کربنی مبتنی بر فناوری‌ نانو برای ذخیره انرژی کارآمد و حداقل اتلاف ارائه کرده است.

197
توسعه نسل جدید باتری‌های کارآمد با کمک نانولوله‌های کربنی

توسعه نسل جدید باتری‌های کارآمد با کمک نانولوله‌های کربنی

شرکت جانسون متی و شرکت توماس سوان و مرکز CPI با همکاری یکدیگر در صدد استفاده از فناوری‌ نانو به‌منظور توسعه باتری‌های جدید هستند. آن‌ها به دنبال استفاده از نانومواد کربنی نظیر نانولوله‌های کربنی برای تولید باتری‌های کارامدتر هستند.

119