گردهمایی مدیران آموزش و پرورش استان هرمزگان و باشگاه نانو

گردهمایی مدیران آموزش و پرورش استان هرمزگان و باشگاه نانو

برنامه بازدید و همفکری با بخش‌های مختلف آموزش و پرورش استان هرمزگان در روزهای ۵، ۶ و ۷ خرداد ماه توسط مدیر گروه ترویج دانش‌آموزی ستاد  توسعه فناوری‌های نانو و میکرو و دبیر اجرایی باشگاه نانو با حضور مسئول پژوهش‌سراهای استان انجام گرفت.

100
گردهمایی مدیران آموزش و پرورش استان فارس و باشگاه نانو

گردهمایی مدیران آموزش و پرورش استان فارس و باشگاه نانو

برنامه بازدید و همفکری با بخش‌های مختلف آموزش و پرورش استان فارس در روزهای ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه توسط دبیر گروه ترویج دانش‌آموزی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و میکرو، مدیر باشگاه نانو و دبیر اجرایی باشگاه نانو با حضور مسئول پژوهش‌سراهای استان انجام گرفت.

119