«زبـالــه» را با فناوری، «کیـمـیـا» کنیم!

«زبـالــه» را با فناوری، «کیـمـیـا» کنیم!

در دنیای که بیش از ۸ میلیارد انسان شبانه‌روزی در حال تولید زباله هستند، نیاز به فناوری‌هایی وجود دارد که این زباله‌ها را به مواد ارزشمندی تبدیل کنند تا هم از منظر اقتصادی بهره‌ای به دنبال داشته باشد و هم از نظر اقتصاد چرخه‌ای، با بازیافت بخشی از این پسماندها بتوان بخشی از فشار وارد شده به محیط زیست را کاهش داد. فناوری‌نانو طی سال‌های گذشته به عنوان ابزاری برای کمک به این کیمیاگری از زباله‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

185