وزیر امور خارجه برونئی از ستاد توسعه فناوری نانو بازدید کرد

وزیر امور خارجه برونئی از ستاد توسعه فناوری نانو بازدید کرد

وزیر امور خارجه برونئی در بازدیدی از ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو با توانمندی‌های ایران در حوزه نانو آشنا شد و نسبت به همکاری متقابل ایران و برونئی در حوزه فناوری‌نانو و سرمایه‌گذاری مشترک در این بخش اظهار امیدواری کرد.

250