درزگیرهای نانویی، آلودگی صوتی داخل خودرو را کاهش می‌دهند

درزگیرهای نانویی، آلودگی صوتی داخل خودرو را کاهش می‌دهند

به گفته مدیر تحقیق و توسعه شرکت عایق خودرو توس (AKT)، تولیدکننده بفل‌های (درزگیر) پلیمری، درزگیرهای پلیمری تقویت‌شده با فناوری‌نانو، می‌تواند صدای وارد شدن به داخل خودرو را به حداقل برساند.

593