بوروفن با شکل‌های مختلف سنتز شد

بوروفن با شکل‌های مختلف سنتز شد

ماده دو بعدی جدید و بهبود یافته‌ای به نام بوروفن وجود دارد که یک لایه نازک اتمی از جنس بور است. این ماده که برای اولین بار در سال ۲۰۱۵ سنتز شد، نسبت به گرافن، رساناتر، نازک‌تر، سبک‌تر، قوی‌تر و انعطاف‌پذیرتر است. در حال حاضر، محققان در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا روی این ماده تحقیق می‌کنند تا آن‌ها را به گونه‌ای اصلاح نمایند که بوروفن از تقارن برخوردار شود و سختی آن بهبود یابد. با این کار می‌توان از این ماده در حوزه‌هایی نظیر حسگرهای پیشرفته و دستگاه‌های پزشکی قابل کاشت استفاده کرد.

38