تولید نانوذراتی که تومور سرطانی را می‌سوزاند!

تولید نانوذراتی که تومور سرطانی را می‌سوزاند!

کره‌ای‌ها نانوذراتی ساختند که می‌توان از آن‌ها برای سوزاندن تومورهای سرطانی استفاده کرد. هایپرترمیا یکی از روش‌های درمانی است که در بافت تومور با گرما سوزانده می‌شود که در این پروژه نانوذراتی برای استفاده در هایپرترمیای تومور سرطانی ساخته شده است.

1274