یک کمپلکس نانویی ممکن است به درمان بیماری‌های خودایمنی کمک کند

یک کمپلکس نانویی ممکن است به درمان بیماری‌های خودایمنی کمک کند

بیماری‌های خود ایمنی معمولا مرموز هستند. در دهه ۱۹۵۰ دانشمندان فهمیدند که سیستم ایمنی بدن می تواند به اندام‌های خود بدن آسیب برساند. حتی امروز نیز، دلایل اساسی و عملکرد درونی بیشتر بیماری‌های خود ایمنی ناشناخته باقی مانده است که گزینه‌های درمانی آن را محدود می‌کند.

91