استفاده از آلومینیوم با پوشش نانوساختار ایرانی در تابلوهای راهنما حرم امام علی(ع)

استفاده از آلومینیوم با پوشش نانوساختار ایرانی در تابلوهای راهنما حرم امام علی(ع)

به تازگی از ورق و پروفیل آلومینیوم با پوشش آندایز نانوساختار با مقاومت ویژه در برابر سایش و خوردگی در تولید تابلوهای راهنما در حرم حضرت علی (ع) در شهر نجف عراق استفاده شده است. این ورق‌ها در مجتمع آلومینیوم البرز تولید شده‌اند.

1018