تجربه مثبت استفاده از نانوحباب در باغداری  و گلخانه‌ها

تجربه مثبت استفاده از نانوحباب در باغداری و گلخانه‌ها

آب ذخیره شده در مخازن آبیاری می‌تواند برای رفع نیاز آب کشاورزان راهگشا باشد، به خصوص در زمان‌های خشکسالی، اما ذخیره‌سازی آب در مخازن چالش‌هایی با خود دارد. آلودگی یکی از آسیب‌های در کمین کشاورزان است. با فناوری نانوحباب می‌تواند این چالش‌ها را به حداقل رساند، نمونه‌های موفق بسیاری در سراسر جهان وجود دارد که فناوری نانوحباب مشکلات مربوط به سطح اکسیژن آب و پاتوژن‌ها را حل کرده است.

96