ساخت نانوحسگر گازی برای پایش مستمر گازهای سمی

ساخت نانوحسگر گازی برای پایش مستمر گازهای سمی

بیشتر سیستم‌هایی که برای تشخیص گازهای سمی استفاده می شوند، فقط یک بار یا در بهترین حالت چند بار قابل استفاده هستند. به تازگی محققان موسسه فناوری ماساچوست (MIT) حسگر نانویی ساختند که می‌تواند به صورت مداوم اقدام به پایش گاز سمی در محیط کند.

88