برگزاری تور فناورانه همزمان با نمایشگاه بین‌المللی فناوری نانو

برگزاری تور فناورانه همزمان با نمایشگاه بین‌المللی فناوری نانو

همزمان با برگزاری نمایشگاه نانو، تور فناورانه به منظور تعامل متخصصان و نخبگان دانشگاهی با صنعتگران و فناوران در تاریخ ۱۴ و ۱۵ آبان‌ماه جاری در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد.

384