کتاب همه‌فن‌حریف، در لیست نامزدهای جایزه جلال

کتاب همه‌فن‌حریف، در لیست نامزدهای جایزه جلال

کتاب همه فن حریف نوشته سیدمجتبی قافله‌باشی، سعیدحسین رفیعی و مسعود جلیلوند خسروی در لیست نامزدهای جایزه جلال قرار گرفت. این کتاب که روایتی از توسعه یک فناوری در بخش تجهیزات نانویی است، در بخش مستندنگاری نامزد دریافت جایزه جلال شده است.

476