جایزه کاولی ۲۰۲۰ به توسعه‌دهندگان نانوسکوپ رسید

جایزه کاولی ۲۰۲۰ به توسعه‌دهندگان نانوسکوپ رسید

چهار محقق برجسته در حوزه توسعه ادوات میکروسکوپ الکترونی به دلیل اصلاح انحراف نوری در میکروسکوپ الکترونی و امکان تصویربرداری از اتم‌های منفرد، موفق به دریافت جایزه کاولی ۲۰۲۰ در حوزه علوم نانو شدند.

673