برگزاری جشنواره ملی امیرکبیر/ حمایت از طرح‌ها، پایان نامه‌های کاربردی کارفرما محور

برگزاری جشنواره ملی امیرکبیر/ حمایت از طرح‌ها، پایان نامه‌های کاربردی کارفرما محور

«جشنواره ملی امیرکبیر» با محوریت حمایت از طرح‌ها، پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی کاربردی کارفرما محور توسط جهاد دانشگاهی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز و با همکاری بنیاد نخبگان استان البرز در دی‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

1835