ساخت جوهر رسانای الکتریکی مبتنی بر موادزیستی برای چاپ سه‌بعدی

ساخت جوهر رسانای الکتریکی مبتنی بر موادزیستی برای چاپ سه‌بعدی

مقاله جدیدی در مجله Composites Science and Technology به چاپ رسیده است که در آن جزئیات مربوط به توسعه جوهرهای رسانای الکتریکی مبتنی بر مواد زیستی برای استفاده در افزودنی‌های چاپ سه‌بعدی تشریح شده است. این تحقیق توسط تیمی از محققان در فرانسه و ایتالیا انجام شده است.

563
از شرکت در چالش ستاد نانو تا راه‌اندازی شرکت و توسعه نانومحصول

از شرکت در چالش ستاد نانو تا راه‌اندازی شرکت و توسعه نانومحصول

مدیرعامل شرکت رفرف ارکید نوآور که در حال توسعه خمیر رسانا به منظور استفاده در مدارهای الکترونیکی است، سرآغاز ورود به مسیر توسعه و تجاری‌سازی این نانومحصول را یکی از چالش‌های نوآورانه ستاد نانو خواند.

608