گرافن چند لایه در خاک ماه کشف شد

گرافن چند لایه در خاک ماه کشف شد

در سال ۲۰۲۰، چینی‌ها برای برداشتن نمونه خاک ماه، Chang’e-5 را به قمر زمین فرستادند که در دسامبر همان سال، نمونه‌ها به زمین رسید. بررسی خاک ماه که به تازگی انجام شده، نشان داد که گرافن چند لایه در قمر زمین وجود دارد.

76