بودجه ۵٫۶ میلیون دلاری وزارت دفاع آمریکا برای نانوداربست ترمیم استخوان

بودجه ۵٫۶ میلیون دلاری وزارت دفاع آمریکا برای نانوداربست ترمیم استخوان

با تامین بودجه ۵٫۶ میلیون دلاری، پروژه ساخت داربست رشد استخوان با استفاده از فناوری‌نانو وارد مرحله تازه‌ای شد. این داربست می‌تواند رشد استخوان را تسریع کرده و به کسانی که به دلیل بیماری یا حوادث، بخشی از استخوان خود را از دست داده‌اند کمک کند.

1322